Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Ošukalns celtniecība”

E-pasts

celtnieciba@osukalns.lv

Valdes loceklis Jānis Skosta

M.t. +37129288280

Valdes loceklis Modris Svilis

M.t. +37129423866

Valdes priekšsēdētājs Jānis Dzenis

M.t. +37126435943

tālr./fakss 65229870

Reģ.Nr. LV45403012642

Jur.adrese: Jēkabpils, Brīvības iela 2C, LV-5201

Biroja adrese: Jēkabpils, Brīvības iela 2C, LV-5201

Swedbank

LV95HABA0551005808510

BIC/SWIFT: HABALV22

SEB Banka

LV61UNLA0050007463127

BIC/SWIFT: UNLALV2X